Wednesday, January 30, 2013

Splash manicure

Hy to all, I was playing with my nails this afternoon, It took me for an hour, It worth it, not as much as vitrage nails because I didn't have needed precision. Also there is a team of polishes I used: Flormar 41 Supershine, Catrice MAN GO tango,  Avon Peppermint leaf, S-he 233, Essence: 07 Chuck and 04 Mr. Big.
 

Pozdrav svima, igrala sam se opet popodne, oduzelo mi je sat vremena, vrijedilo je, iako ne toliko kao  vitrage nails jer nisam imala potrebnu preciznost. također tu je i tim lakova koje sam koristila:  Flormar 41 Supershine, Catrice MAN GO tango,  Avon Peppermint leaf, S-he 233, Essence: 07 Chuck i 04 Mr. Big.

 

Monday, January 28, 2013

Animal print - leopard
Oops, I did it again, I played with animal print manicure... I think I'm really gonna use it when I want effective manicure to be done in less then 10 minutes. I love these, even they look like some bacteria under the microscope when you look at them closely, but from a far they look very unusual and pay attention. And i thing I got good combination of colours! ;) I used Flormar yellow Supershine 41, Golden Rose 287 and Avon Mystic 8one of my favourite Avon nail polishes that hasn't been in offer for years, unfortunately :( )

Ups, ponovno sam to napravila, igrala sam se sa životinskim uzorkom na manikuri... Mislim da ću ovo zaista koristiti kad želim efektnu manikuru u manje od 10 minuta. Sviđa mi se iako izgledaju kao malo baketerije pod mikroskopom kad ih pogledaš izbliza, ali izdaleka  izgledaju vrlo neobično i privlače pažnju. I mislim da imam dobru kombinaciju boja. Koristila sam Flormar žuti supershine nijansa 41, Golden Rose 287 i Avon Mystic (jedan od 5 najdaražih Avonovih lakova kojeg su već godinama unatrag povukli iz prodaje nažalost :( )


Sunday, January 27, 2013

Bloody dice manicure

Today I decided to spice up my manicure I did yesterday.
Danas sam odlučila malo začiniti manikuru koju sam radila jučer.Saturday, January 26, 2013

Dice nails / Kocka nokti

This is very good combination, white and black nail polish, very effective. They pay atention. And this manicure is less hard than my last one. :D All you need is a very hard pigmented white nail polish, black one, and nail dotter. Also, there is a tip: it seems you can do bigger dots if you touch a nail surface fast with a dotter than when you slowly close it to the nail and then do just a touch.

Ovo je veoma dobra kombinacija, crni i bijeli lak, jako efektna. Privlači pažnju. Ova manikura je manje zahtjevna od one moje prethodne :D Sve što trebate je veoma pigmentiran bijeli lak, jedan crni i točkalicu. Također, imam jednu malo preporuku: čini se da možete napraviti veće točke ako dotaknete točkalicom površinu nokta brzo, nego kad to učinite sporo, približavajući se noktu i učinite samo lagani dodir.

Saturday, January 19, 2013

Poker nails/Cards nailsTo make this, take two hours free. But you won't notice time had passed because while you are sketching one nail, the other is dry. Over all I put Essence better than gel nails Top coat and it can lasts for days but i took it off after three and made something new. Also, those circons I used are not from nail art kit, they are taken down from some clothes, and they are really really really beautiful - you can recycle them, their size is fine and the best of all - I did't pay them. I took few photos. Also, I had an accident while drying. The circon moved (while I was trying to put pyjamas) and spoiled everything. so next day I did two nails again. But then once again, one card looked like it's melting. If you look at picture closely, you can notice that.

Da biste napravili ovo, uzmite si dva sata vremena slobodno. Ali nećete ni primijetiti da su prošla dva sata jer dok crtate jedan nokat, drugi je već suh. Preko svega sam stavila Essence Better than gel nails nadlak pa može stajati danima ali sam je ja skinula nakon 3 dana i napravila nešto novo. Također, ovi cirkoni nisu iz opreme za nail art nego su skinuti s neke odjeće i stvarno su prekrasni - možete ih ponovno upotrijebiti, veličina im je u redu i najbolje od svega - nisam ih platila. Uhvatila sam nekoliko fotografija. Također, imala sam nesreću za vrijeme sušenja. Cirkon se pomaknuo (dok sam pokušavala obući pidžamu) i sve upropastio. Stoga sam sljedećeg dana morala sve ispočetka. Ipak, onda je ponovno jedna karta izgledala kao da se topi. Ako pozorno pogledate slike, možete to primjetiti.


     Animal print manicure am suprised how good it came out. I used Golden Rose nail art 106, Golden Rose nail art 107 and Catrice's MAN, Go tango! I had a bit problems with GR nail art 106 (black) because I've had it for long time and it is very viscous so it produced thin stripes all the time I tried to use nail dotter. And this hairy surface is my yellow cat. :D
Ovo je moja prva animal print manikura. Nisam njezin obožavatelj pa sam je izbjegavala raditi. Mođutim, iznenadila sam se kako je dobro ispala. koristila sam Golden Rose nail art 106, Golden Rose nail art 107 i Catrice MAN, Go tango! Imala sam problema sa crnim crtačem od GR jer ga imam već dugo i postao je jako viskozan (zgusnuo se) pa je cijelo vrijeme proizvodio one tanke niti dok sam koristila točkalicu. A ova dlakava pozadina je moja žuta mačka :DWednesday, January 2, 2013

O.P.I. Gloria Red


I was so happy to have O.P.I. in 55% off. It cost me cca. 6 € and the colour is beautiful. It's darker than ##FF0000, even on this pictures of mine looks like ##FF0000. I was so amazed with this colour, It's so pin-up, so elegant, so sexy, I don't know how to express myself and awesomeness of it. Just take a look.

The colour is hard to catch so I tryed even from some other blog but it's not so much better. Even the weather today is lousy so I can't catch it better. And this is s-he nail sticker.


Bila sam tako sretna d amogu nabaviti O.P.I. po 55% nižoj cijeni. koštao me otprilike 6 € a boja je prekrasna. Tamnija je od ##FF0000. Bila sam totalno zadivljena ovom bojom. tako je pn-up, tako elegantna, seksi, klasična, ne znam kako se izraziti i objasniti njezinu ljepotu. Samo pogledajte.

Boju je jako teško uloviti pa sam probala sa nekog drugog bloga ali nije mnogo bolje. čak je i vrijeme danas ušljivo pa je ne mogu uloviti bolje. Ovo su s-he naljepnice.
TODAY IS A BETTER DAY


 New stuff in my closet


I believe I've been so good last year so many nail art stuff got in my closet. :D besides new bag for my nail polishes and sweet flower stickers I wrote about HERE, I also have s-he nail crystals and stickers and the best of all, always reusable - new Konad plate m25. When I was in Konad store, I was looking for same plate with butterflies and flowers. Seller offered me several of them and also m25 and said that many people were looking for m59 in this winter season of the year, that was the most wanted plate these days and I was lucky to have it. But I was bored of snowflakes and stuff cause I was smart and bought it last summer :D
Enjoy...


Vjerujem da sam bila jako dobra prošle godine pa je mnogo stvarčica za nail art završilo u mom ormaru. :D Osim  nove torbe za svoje lakove i slatkih cvjetnih naljepnica o čemu sam pisala OVDJE, također imam s-he nail art kristale, naljepnice  i najbolje od svega - novu Konad pločicu m25. Kad sam bila u Konadovoj trgovini, tražila sam neku pločicu s leptirima i cvijećem. Prodavačica mi je ponudila nekolilo te također m25 i rekla kako mnogo ljudi traži m59 u ovom zimskom godišnjem dobu, to je najtraženija pločica ovih dana i da sam ja sretnica što je imam. Ipak, ja sam se smorila više od pahuljica i sličnih stvari jer sam bila pametna i kupila je još prošlog ljeta :D Uživajte...