Saturday, December 29, 2012

Blue flowers or leaves?


Hello to all! One of the things i hate the most about writing blog is actually - writing! Besides my bad camera :D but now you'll see some better pictures :D Anyway, I don't have to tell you anything, cause I took care and took photos :DPozdrav svima! Jedna od stvari koje najviše mrzim oko pisanja bloga je zapravo - pisanje! Osim svoje loše kamere :D ali sada ćete vidjeti neke bolje slike :D Svejedno, ne trebam vam ništa reći jer sam se pobrinula i uslikala sve. :D



Left hand has a top coat by Essence. "Better than gel nails" top coat with XXXL shine. Right hand is without it.
Lijeva ruka ima nadlak od essence-a. "Better than gel nails" nadlak sa XXXL sjajem. Desna ruka ga nema.



One picture is taken on the sunlight, and the other in shadow.
Jedna fotografija je slikana na sunčevom svjetlu a druga u sjeni.
 

And I apologize for messy cuticula on my right hand. 
Ispričavam se na neurednoj kožici na desnoj ruci.




And those are polishes I used.
A ovo su lakovi koje sam koristila.


Sunday, December 16, 2012

Bloody splatter manicure

Messy cuticula/neočišćena kožica





Well, I saw a tutorial how to made splatter manicure and I wanted to try it. You can see it here: Nail splatter manicure. Vdjela sam tutorial kako napraviti mrljastu manikuru i željela sam to isprobati. Možete ga vidjeti ovdje:  Nail splatter manicure.
I had only 4 nail polishes: silver, dark red, white and black nail art pol
ish (with thin brush). So I decided the best look will be to paint my nails white and then do the red splatter on it. Imala sam samo 4 laka: srebrni, tamnocrveni, bijeli i crni, ali za nail art, s tankim kistom. Stoga sam odlučila  da bi nejbolje izgledalo napraviti crvene mrlje na bijeloj podlozi.

Also, I "spitted" only once on each nail. Because I wanted rather Jackson Pollock masterpiece on my nails than murderer nails look.
Međutim, ja sam "pljunula" na nokte samo po jednom na svaki. zato što sam htjela radije izgled umjetničkog djela Jacksona Pollocka, nego izgled noktiju nekog ubojice.

Also, if you better look this video, you will see a lot of mess there, I didn't have problem with that, so I don't know why everyone calles it "messy work". Some bloggers say that this is worse than watermarbeling but I consider nothing is messy as watermarbeling :D. Maybe tis was because of number of "spitting". Here it is, a picture with messy cuticula.
Također, ako bolje pogledate ovaj video, vidjet ćete  da je mnogo nereda napravljeno oko kožice. Ja nisam imala problema s time, zato ne znam zašto je svima ovo naporno raditi jer kažu da ima mnogo posla oko čišćenja poslije. Nekima je ovo čak gore i od watermarbelinga. Meni ništa nije gore od watermarbelinga :D Možda je ovo zbog broja "pljuvanja". Evo slika moje neočišćene kožice.


There is also one tip I did. I didn't place polish on some surface. I opened the bottle and directly
from the brush I dropped polish into bottom of the straw. Well, to be honest, while it was drying I wondered myself how long had took to Polock's paintings to dry when my nails, splattered only once each, need whole eternity. Također je još jedna caka koju sam napravila. Nisam stavila lak na neku podlogu. Otvorila bih lak i direktno s četkice kapnula u dno slamke. da budem sikrena, dok se sušilo, pitala sam se koliko je trebalo Pollockovim slikama da se osuše ako mojim noktima, poprskanim samo po jednom svaki, treba cijela vječnost.

Okay, after for about an hour of drying, I did top coat. I used Essence's Better than gel nails XXXL shine. It is very shiny but it takes longer to dry than Konad's. I was too tired to do and wait other hand, so I did my right tomorrow. I'm very sorry this WGA mobile pictures are bad, and you can not see shine of top c
oat. But I can tell you, top coat protected manicure from ruining, I'm very satisfied. Dobro, nakon oko sat vremena sušenja, stavila sam nadlak. Koristila sam  Essence's Better than gel nails XXXL shine. Veoma je sjajan ali mu treba dulje da se osuši nego Konadu. Bila sam preumorna za napraviti i drugu ruku i čekati da se osuši, stoga sam desnu napravila sutradan. Jako mi je žao što su ove VGA slike slikane mobitelom ovako loše i ne možete vidjeti sjaj nadlaka, ali vam mogu reći da je zaštitio manikuru od oštećenja, veoma sam zadovoljna.

Tuesday, December 11, 2012

Pink ala true blone


Long time no see :D Yesterday I did this on my nails. I used some Chinese nail polish. Usually, I don't have anything against nail polishes from Chinese shops (many of them are fabulous), but this one is awful. It takes to long to dry and also a bit of apricot juice fell on my nail and it acted like it's melting. Like acid hit it. Also, a surface was ruined after every touch. So I used Konad top coat. To prevent damage. And I aded these cute little stickers.
Dugo se nismo vidjeli. :D Jučer sam radila ovo na noktima. Koristila sam neki kineski lak za nokte. obično nemam ništa protiv lakova iz kineskih dućana (mnogi su odlični), ali ovaj je užasan. Treba mu dugo da se osuši, a kad mi je palo malo soka od breskve na nokat, lak se ponašao kao da se topi. Kao da ga je dotakla kiselina. Također, površina se uništavala svakim dodirom. Stoga sam posegnula za konadovim top coatom da bih spriječila štetu. dodala sam i ove slatke male naljepnice. 





Sunday, December 9, 2012

Christmas/Holiday manicure




O.P.I. Gloria red shade is a base, konad stamping with snowflakes and a little bit of Golden rose Nail art nail polish with golden glitter