Sunday, December 16, 2012

Bloody splatter manicure

Messy cuticula/neočišćena kožica

Well, I saw a tutorial how to made splatter manicure and I wanted to try it. You can see it here: Nail splatter manicure. Vdjela sam tutorial kako napraviti mrljastu manikuru i željela sam to isprobati. Možete ga vidjeti ovdje:  Nail splatter manicure.
I had only 4 nail polishes: silver, dark red, white and black nail art pol
ish (with thin brush). So I decided the best look will be to paint my nails white and then do the red splatter on it. Imala sam samo 4 laka: srebrni, tamnocrveni, bijeli i crni, ali za nail art, s tankim kistom. Stoga sam odlučila  da bi nejbolje izgledalo napraviti crvene mrlje na bijeloj podlozi.

Also, I "spitted" only once on each nail. Because I wanted rather Jackson Pollock masterpiece on my nails than murderer nails look.
Međutim, ja sam "pljunula" na nokte samo po jednom na svaki. zato što sam htjela radije izgled umjetničkog djela Jacksona Pollocka, nego izgled noktiju nekog ubojice.

Also, if you better look this video, you will see a lot of mess there, I didn't have problem with that, so I don't know why everyone calles it "messy work". Some bloggers say that this is worse than watermarbeling but I consider nothing is messy as watermarbeling :D. Maybe tis was because of number of "spitting". Here it is, a picture with messy cuticula.
Također, ako bolje pogledate ovaj video, vidjet ćete  da je mnogo nereda napravljeno oko kožice. Ja nisam imala problema s time, zato ne znam zašto je svima ovo naporno raditi jer kažu da ima mnogo posla oko čišćenja poslije. Nekima je ovo čak gore i od watermarbelinga. Meni ništa nije gore od watermarbelinga :D Možda je ovo zbog broja "pljuvanja". Evo slika moje neočišćene kožice.


There is also one tip I did. I didn't place polish on some surface. I opened the bottle and directly
from the brush I dropped polish into bottom of the straw. Well, to be honest, while it was drying I wondered myself how long had took to Polock's paintings to dry when my nails, splattered only once each, need whole eternity. Također je još jedna caka koju sam napravila. Nisam stavila lak na neku podlogu. Otvorila bih lak i direktno s četkice kapnula u dno slamke. da budem sikrena, dok se sušilo, pitala sam se koliko je trebalo Pollockovim slikama da se osuše ako mojim noktima, poprskanim samo po jednom svaki, treba cijela vječnost.

Okay, after for about an hour of drying, I did top coat. I used Essence's Better than gel nails XXXL shine. It is very shiny but it takes longer to dry than Konad's. I was too tired to do and wait other hand, so I did my right tomorrow. I'm very sorry this WGA mobile pictures are bad, and you can not see shine of top c
oat. But I can tell you, top coat protected manicure from ruining, I'm very satisfied. Dobro, nakon oko sat vremena sušenja, stavila sam nadlak. Koristila sam  Essence's Better than gel nails XXXL shine. Veoma je sjajan ali mu treba dulje da se osuši nego Konadu. Bila sam preumorna za napraviti i drugu ruku i čekati da se osuši, stoga sam desnu napravila sutradan. Jako mi je žao što su ove VGA slike slikane mobitelom ovako loše i ne možete vidjeti sjaj nadlaka, ali vam mogu reći da je zaštitio manikuru od oštećenja, veoma sam zadovoljna.

1 comment:

  1. manikura predobro izgleda, zbilja šteta što fotke nisu malo bolje :D

    ReplyDelete